Tjäna-pengar-till-klasskassan - Mer tips om att Tjäna-pengar-till-klasskassan


Hur säljer man och tjänar mycket pengar till klassen?

Hur säljer man och tjänar mycket pengar?

Bästa rådet att lyckas sälja mycket och tjäna massor med pengar till klasskassan är att vara aktiv och vara aktiv hela året. Använd föräldrarna så att de kan erbjuda varorna på arbetsplatsen eller föräldrarnas bekanta. Hör efter med släkt, framförallt mor- och farföräldrar, eller andra vänner om de vill köpa eller om de kan hjälp er att sälja varorna på deras arbetsplatser.

Gå runt i kvarteret två och två för att höra med grannar och andra om de vill köpa. Ifall ni är aktiva och vågar fråga kommer ni tjäna en hel del till klassens kassa.Ska den som tjänar in mest pengar till klasskassan få mest?

Provision på det man lyckas sälja

Genom att tidigt besluta att den som tjänar in mycket pengar till klasskassan också kommer få mer i sin egna reskassa kan kanske kännas orättvist eller rättvist. För alla klasser som gör detta innebär det dock att alla i klassen kommer få mer pengar i handen än om man inte gör det.

En bra regel är att alla fasta utgifter så som resan, boende, mat, inträde mm betalas av klasskassan. Den summa som blir över delas upp i förhållande till hur mycket pengar var och en tjänat in till klasskassan. Detta kan innebära att en person som fått in 3 gånger så mycket som en annan också får 3 gånger så mycket pengar i handen att använda under resan.

Ett mer rättvist sätt är att ta allt som blir över efter att de fasta utgifterna är betalda och dela upp de i två lika stora summor. Ena halvan delas ut lika bland alla i klassen oavsett hur mycket pengar som de bidragit med till klasskassan och den andra halvan delas upp i förhållande till hur mycket pengar var och en har tjänat in till klasskassan.

Bestäm redan från börja hur pengarna ska fördelas så blir det inget bråk senare när vissa tjänat ihop mycket pengar till klasskassan och andra lite mindre.